Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės vaistinės www.piliule.lt sąlygas ir tvarką bei nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
  1.2. Jeigu Pirkėjo užsakyme yra nereceptinių vaistinių preparatų bei kitų prekių ir prekės pristatomos į namus Pirkėjo nurodytu adresu, o ne į vaistinę, Pardavėjas šiose Taisyklėse yra IĮ R.Losinskajos vaistinė, kodas 178653014 adresas:Keisūnų g. 6,Pabradė. (toliau – Pardavėjas).
  1.3. Šiose Taisyklėse Pirkėjas yra bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris perka ir (ar) užsisako prekių internetinėje vaistinėje www.piliule.lt ar naudojasi kitomis internetinės vaistinės teikiamomis paslaugomis.
  1.4. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, gavėjus, saugojimo terminus Pirkėjams teikiama šios interneto svetainės privatumo politikoje, taip pat pranešimuose, apie internetinėje vaistinėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymą, kurie pateikiami greta prekių krepšelio. Siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymus dėl vaistinių preparatų, Pardavėjas turi tvarkyti su Pirkėjo sveikata susijusius, t. y. specialių kategorijų duomenis (pvz., vaisto rūšis gali atskleisti, kokia liga Pirkėjas ar jo artimieji serga). Jeigu Pirkėjas nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis turi neteikti užsakymų dėl vaistinių preparatų įsigijimo.
  1.5. Internetinė parduotuvė www.piliule.lt yra mažmeninės prekybos vaistinė, kuri orientuota į asmenis, įsigyjančius prekes ir (ar) paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kurie nesusiję su verslu, prekyba, amatu ar profesija. Juridiniai asmenys internetinėje vaistinėje gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
  1.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje vaistinėje www.piliule.lt, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti ir (ar) užsakyti prekių ir (ar) paslaugų, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.
  1.7. Tais atvejais, kai Asmuo iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  1.8. Internetinė vaistinėje www.piliule.lt prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  1.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant ar išsirenkant (užsisakant) prekes internetinėje vaistinėje www.piliule.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Todėl kiekvieną kartą prieš pirkdamas ar užsakydamas Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis, nes kiekvieną kartą apsipirkdamas ar užsakydamas iš naujo patvirtina sutikimą su jomis.
  1.10. Pirkėjas, užsiregistruodamas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti internetinėje vaistinėje www.piliule.lt.


  2. Prekių užsakymas
  2.1. Asmuo, norėdamas įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje vaistinėje www.piliule.lt (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti. Asmuo be registracijos negali pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje vaistinėje www.piliule.lt .
  2.2. Asmuo, norėdamas užsiregistruoti internetinėje vasitinėje www.piliule.lt, turi privaloma tvarka užpildyti žvaigždute pažymėtus langelius, t. y. el. pašto adresą, vardą , slaptažodį. Prisiregistravus sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos langeliuose suvesdamas el. pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
  2.3.Pirkėjas turi nurodyti adresą (gyvenamosios vietos ar kitą adresą), kuriuo pristatyti prekes.
  2.4. Pirkėjas turi teisę savo paskyroje keisti pateiktus duomenis, juos papildyti ar pateikti prašymą panaikinti asmens registraciją. Panaikinus registraciją, asmuo netenka galimybės pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje vaistinėje www.piliule.lt .
  2.5. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai išrašoma sąskaitos faktūra.
  2.6. Visa informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas , jų grąžinimą bei įkainius paskelbta internetinės parduotuvės www.piliule.lt skiltyje „Pagalba“
  2.7. Asmuo, pageidaudamas gauti farmacinę paslaugą, užsakymo metu pažymi "Pageidauju gauti farmacinę konsultaciją". 

  3. Nereceptinių vaistinių preparatų įsigijimas nuotoliniu būdu
  3.1. Pirkėjas gali įsigyti nereceptinius vaistus tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteikia Pirkėjui farmacinę paslaugą jam pagedaujant. Farmacinė paslauga suteikiama Pardavėjo farmacijos specialistui susisiekus su Pirkėju jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 (dvi)  darbo valandas nuo prekių krepšelio suformavimo. Farmacinė paslauga teikiama darbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 val.
  3.2. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1491, telefonu farmacijos specialisto teikiamos konsultacijos yra įrašomos, o įrašai saugomi vienus metus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad farmacinė paslauga būtų įrašyta, taip pat jeigu atsisako gauti farmacinę paslaugą nuotoliniu būdu, Pirkėjas turi teisę nuotoliniu būdu internetinėje vaistinėje www.piliule.lt įsigyti kitas siūlomas prekes, išskyrus nereceptinius vaistinius preparatus.
  3.3. Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) dienų gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę (jei jos nėra, vidinę) pakuotę. Jeigu Pirkėjas perka vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.
  3.4. Vaikams iki 16 metų vaistai neparduodami (neišduodami).
  3.5. Vaikams iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.
   

  4. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti ar užsakyti prekes internetinėje vaistinėje www.piliule.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  4.2. Pirkėjas, vadovaudamasis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. nuostatomis, turi teisę atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose, taip pat internetu, sudarytos sutarties, Taisyklių 10-oje dalyje nustatyta tvarka.
  4.3 Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
  4.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.  

  5. Pirkėjo pareigos
  5.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas bei prekių pristatymą.
  5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  5.4. Prieš pradėdamas vartoti vaistą, Pirkėjas turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir perskaityti informacinį lapelį.

  6. Pardavėjo teisės
  6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės vaistinės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine vaistine.
  6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės vaistinės veiklą be atskiro įspėjimo.
  6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  7. Pardavėjo pareigos
  7.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės vaistinės www.piliule.lt teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie nereceptinių vaistinių preparatų pirkimą bei farmacinės paslaugos suteikimą nuotolinio ryšio priemonėmis dar prieš sudarant sutartį.
  7.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jei Pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą..
  7.4. Pristatyti Pirkėjo užsakytus nereceptinius vaistinius preparatus, užtikrinant jų kokybę ir saugą.

  8. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka
  8.1. Prekių kainos internetinėje vaistinėje www.piliule.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
  8.2. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės.
  8.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes atliekant išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą arba per www.paysera.lt platformą. Bankai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte nustatytu būdu, nurodomi internetinėje parduotuvėje prieš tvirtinant užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  9. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Prekių pristatymo būdų:
  9.1.1. Atsiimti prekes vaistinėje – taip galima atsiimti prekes, kurios yra užsakomos Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas gali atsiimti prekes vaistinėje adresu Keisūnų g.6, Pabradė. Pirkėjas įsipareigoja prekes iš vaistinės atsiimti pats.
  9.1.2 Gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu (Omniva, Venipak). Jei prekių krepšelyje yra bent vienas vaistinis preparatas, Omniva paštomatų paslauga negalima.
  9.2. Prekės galima atsiimti po gauto užsakymo patvirtinimo.
  9.3. Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 1–5 (viena–penkios) dienos nuo užsakytų prekių apmokėjimo.
  9.4. Pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu tel. numeriu arba el. pašto adresu ir turi teisę nepriimti prekių. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, laikoma, kad prekės jam pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės.
  9.5 Užsakytas prekes iš vaistinės Pirkėjas privalo atsiimti per 15 kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamas nuo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas. Jei Pirkėjas prekių neatsiima ilgiau kaip 15 dienų, jo užsakymas anuliuojamas.
  9.6 Pirkėjas, atsiimdamas prekes pats ar priimdamas jam pristatytas prekes, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.
  9.7 Prekės į Kuršių Neriją nepristatomos. 

  10. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas
  10.1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti www.piliule.lt sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba telefonu +37068975644 per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklių 10.6 punkte nustatyta tvarka.  
  10.2. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma 2014 m. balandžio 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154 ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9.
  10.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo–pardavimo sutarties, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama:
  10.3.1. jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė išankstiniu bankiniu pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, pinigai grąžinami pervedant sumokėtą sumą į Pirkėjo (mokėtojo už prekes) sąskaitą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos;
  10.3.2. jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele atsiimdamas prekes vaistinėje, Pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo metu.
  10.4. Grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kaip gavo Pirkėjas, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke) ir/ar kitus prekės priklausinius. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės negali būti naudotos, privalo būti nesugadintos ir nepraradusio prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir/ar nepažeistos etiketės). Kai prekė grąžinama Pardavėjui, už jos supakavimą ir sukomplektavimą yra atsakingas Pirkėjas. Jeigu prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota ar yra panaudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.
  10.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
  10.5.1. kurios neatitinka Taisyklių 10.4 p. išdėstytų sąlygų.
  10.5.2. vaistinių preparatų;
  10.5.3. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
  10.5.4. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;
  10.5.5. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisė aktais.
  10.6. Pirkėjas prekes perduoda (grąžina):
  10.6.1. Vaistinėje, kurioje Pirkėjas atsiėmė prekes;
  10.6.2. jei Pirkėjas pageidauja grąžinti prekes Pardavėjui paštu ar pasinaudojat siuntų kompanijos paslaugomis, tokiu atveju prekių grąžinimo sąlygomis derinamos individualiai el. paštu piliule@info.lt arba tel. Nr. +370 387 54432 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
  10.7. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

  11. Atsakomybė
  11.1. Pirkėjas patvirtina, kad internetinėje vasitinėje www.piliule.lt pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas ne tik Pirkėjo, bet ir trečiųjų asmenų atžvilgiu, jei Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis ir (ar) jų nepakeitė. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  11.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės vaistinės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės vaistinės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės vaistinės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tokių veiksmų pasekmes.
  11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje vaistinėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje internetinėje vaistinėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, neatsižvelgiant į tos informacijos šaltinį.
  11.4. Internetinėje vaistinėje www.piliule.lt pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą vaistininko ar gydytojo konsultaciją.

  12. Asmens duomenys
  12.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir apimtis. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi internetinės vaistinės paslaugų teikimo, taip pat užsakytų prekių pirkimo pardavimo sutarčių įvykdymo tikslais. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi statistinės analitikos tikslais. Šių duomenų tvarkymo apimtis, gavėjai, saugojimo terminai konkrečiau aprašyti pranešimuose apie internetinėje vaistinėje nesiregistruojančių pirkėjų ir apie internetinėje vaistinėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymą, kurie pateikiami greta prekių krepšelio.
  12.2. Tiesioginė rinkodara ir profiliavimas. Pirkėjo el. pašto adresu, telefono numeriu gali būti siunčiami pasiūlymai, naujienlaiškiai ir kita reklaminė informacija, jeigu Pirkėjas pateikdamas šiuos savo duomenis internetinėje vaistinėje neprieštaravo dėl tokio šių duomenų panaudojimo
  12.3. Duomenų tikslumas ir teisingumas. Pirkėjas internetinėje vaistinėje www.piliule.lt turi pateikti tik savo ir tikslius asmens duomenis. Jeigu Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
  12.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją, kokie jo asmens duomenys, kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi, kas yra jų gavėjai, kiek laiko duomenys saugomi.
  12.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus savo duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas.
  12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę atsisakyti reklaminių pranešimų gavimo ir profiliavimo, taip pat atšaukti sutikimą tvarkyti jo sveikatos duomenis profiliavimo tikslais.
  12.7. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, kai tam yra pagrindo.
  12.8. Pirkėjas turi teisę prašyti ištrinti duomenis arba įgyvendinti savo teisę gauti ir/ar perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui.
  12.9. Pirkėjo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinamos pateikiant paklausimą el. paštu info@piliule.lt. Atsakymą administratorius pateikia Pirkėjui el. paštu, kurį Pirkėjas nurodė kaip savo el. pašto adresą pirkimo paskyroje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. 

  13. Skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka bei baigiamosios nuostatos
  13.1. Dėl šalutinių nereceptinių vaistų poveikio ir (ar) nepageidaujamos reakcijos į nereceptinius vaistus Pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti pranešimą Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai nemokamu telefonu +370 800 73 568 arba užpildyti formą http://www.vvkt.lt/Farmakologinis-budrumas ir kreiptis į gydytoją.
  13.2. Pirkėjas bet kokius nusiskundimus, paklausimus ir (ar) pranešimus siunčia el. paštu info@ piliule.lt arba kreipiasi telefonu +370 387 54432 arbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 val.
  13.3. Atsakymas į pateiktą nusiskundimą ar pranešimą pateikiamas Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas.
  13.4. Skundai dėl nereceptinio vaistinio preparato kokybės nagrinėjami skubos tvarka per 1 (vieną) darbo dieną, papildomai apie tai informuojant Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, vaistinio preparato tiekėją ir gamintoją.
  13.5. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo–pardavimo sutartimi ar užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius; darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.; el. paštas vvkt@vvkt.lt; tel. (8 5) 263 9264.v